logo
Lakiasiat mietityttävät?

Soita tänään

040 58 22 312

Avioero ja omaisuuden jako

Avioero ja omaisuuden jako

Avioerossa jaetaan puolisoiden omaisuus

Avioeron tultua vireille käräjäoikeudessa, puolisoiden omaisuus voidaan jakaa. Omaisuuden jakoa voi vaatia kumpikin osapuoli toimitettavaksi. Pääsäännön mukaan omaisuuden osituksessa puolisoiden koko omaisuus jaetaan tasan puolisoiden kesken. Tästä pääsäännöstä voidaan kuitenkin poiketa esimerkiksi avioehtosopimuksella tai osituksen sovittelulla.

avioero ja omaisuuden jakoOsapuolet voivat tehdä omaisuuden jaon itse sopimalla tai riitatilanteissa käyttää pesänjakajaa. Jos avioero sujuu rauhaisasti ja omaisuuden jakaminen onnistuu, tällöin tästä itse tehdystä ositussopimuksesta pitää laatia virallinen asiakirja, joka päivätään sekä allekirjoitetaan. Asiakirjassa pitää olla myös kaksi esteetöntä todistajaa. Ositussopimus tulisi käytännön syistä aina laatia, vaikka puolisoilla ei olisi juurikaan omaisuutta. Osituksen aluksi selvitetään, mitä omaisuutta puolisot omistavat ja onko puolisoilla sellaista omaisuutta, johon toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta. Myös selvitykset puolisoiden veloista ja muista vastuista pitää hankkia. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, tällöin toimitetaan vain niin sanottu omaisuuden erottelu.

Pesänjakajan jako, jos omaisuuden ositus ei sopimuksella onnistu

Aina asiat eivät kuitenkaan mene helposti ja omaisuuden jaosta voi syntyä erimielisyyksiä. Mikäli puolisot eivät pääse sovintoon omaisuutensa jakamisesta, molemmilla osapuolilla on oikeus vaatia ulkopuolista pesänjakajaa suorittamaan omaisuuden jaon. Usein pesänjakaja haetaan jo avioerohakemuksen yhteydessä, varsinkin jos on todennäköistä ettei omaisuutta saada jaettua sovussa puolisoiden riitaisuuksien johdosta. Pesänjakaja toimittaa osituksen ja hän laatii siitä allekirjoitetun asiakirjan. Kun ositus on toimitettu, ei kummallakaan puolisolla ole enää avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.

Esimerkki omaisuuden osituksesta

Miten omaisuus lasketaan osituksessa? Yksinkertaisesti vastattuna molempien omaisuudet lasketaan yhteen ja jaetaan pääsääntöisesti tasan. Tällöin enemmän omaisuutta omistava puoliso on velvollinen suorittamaan tasinkoa toiselle osapuolelle. Esimerkiksi jos avioparista miehellä on omaisuutta 100 000 euron arvosta ja naisella 50 000 euron arvosta, on heidän omaisuutensa yhteenlaskettu määrä tällöin 150 000 euroa. Puolet tästä on 75 000 euroa. Jotta puolisot saisivat yhtä paljon omaisuutta, miehen on suoritettava tasinkoa naiselle 25 000 euroa. Tästä on myös luonnollisesti poikkeuksia olemassa. Puolisot ovat saattaneet tehdä esimerkiksi avioehtosopimuksen tai toinen puolisoista on saanut perintönä tai lahjana avio-oikeudesta vapaata omaisuutta.

Mitä asiakirjoja ja selvityksiä tarvitaan osituksessa?

Alla on listausta muutamista yleisimmistä asiakirjoista ja selvityksistä, joita tarvitaan varojen selvittämiseen.

  • avioehtosopimus
  • lainhuuto- ja rasitustodistukset kiinteistöistä
  • osakekirjat ja isännöitsijäntodistukset asunto-osakkeista
  • selvitykset pankkitalletuksista
  • selvitykset pörssiosakkeista ja jäsenosuuksista
  • selvitykset veloista, takauksista ja panttauksista pankista tai velkojilta
  • selvitys osakkuuksista kuolinpesiin
  • selvitykset kulkuneuvoista

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

author

Aittoniemi

Varatuomari Oikeustieteen lisensiaatti Auktorisoitu lakimies