logo
Lakiasiat mietityttävät?

Soita tänään

040 58 22 312

Edunvalvontavaltuutus - Kuka Valvoo Etujasi?

Edunvalvontavaltuutus – kuka valvoo etujasi?

”Miten haluaisin asioitani hoidettavan, kuten esimerkiksi pankkiasioitani, kun en itse siihen enää kykene?” Kysymystä tulisi pohtia etenkin ikääntyvien perheenjäsenien kanssa sekä dementiaa sairastavien kanssa. Edunvalvontavaltuutuksella varaudutaan myöskin sairastumisista johtuvia toimintakyvyttömyyksiä varten sekä onnettomuuksien varalle.

Itse edunvalvontavaltuutus on valtakirja, joka noudattaa testamentin muotomääräyksiä. Joten asiakirjaa laadittaessa, paikalla on oltava kaksi esteetöntä todistajaa. Asiakirjalla voi valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan siltä varalta, ettei itse siihen kykene sairauden, henkisen toimintakyvyn häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Sen avulla voi varautua taloudellisten ja henkilöään koskevien asioiden hoidon järjestämiseen silloin, kun oma toimintakyky ei enää riitä. Näin voidaan varmistaa, että asioita hoitaa itse valittu uskottu ihminen siinä laajuudessa kuin on itse määritellyt.

Edunvalvontavaltuutus lyhyesti:

  • Taloudellisia asioitasi hoidetaan kun et enää itse siihen pysty.
  • Myös sinun muut henkilökohtaiset asiat hoidetaan miten itse haluat niitä hoidettavan.
  • Voit päättää mitä hoitoa saat, missä ja miten.
  • Voit päättää miten mahdolliset säästösi käytetään.
  • Saat itse valita uskotun ihmisen, joka hoitaa asiasi.
  • Voit asettaa sellaisen raportointivelvoitteen kuin itse näet viisaaksi valtuutetulle.

Edunvalvontavaltuutus eroaa maistraatin määräämästä edunvalvonnasta

Edunvalvontavaltuutus eroaa tavallisesta maistraarin määräämästä edunvalvonnasta jonkin verran. Edunvalvontavaltuutuksessa henkilö itse määrittelee etukäteen ne asiat, joita valtuutus koskee ja valitsee henkilön, jolle hän uskoo asioittensa hoidon. Edunvalvontavaltuutuksessa toisen henkilön voi oikeuttaa edustamaan itseään taloudellisissa tai henkilöään koskevissa asioissa tai näissä molemmissa.

Kun taas tavalllisessa edunvalvonnassa maistraatin määräämästä henkilöstä tulee edunvalvonnan tarpeessa olevan taloudellisten asioiden hoitaja – edunvalvoja. Päämiehellä, jonka asioita edunvalvoja hoitaa, ei ole itsellään valtaa vaikuttaa siihen, kuka edunvalvojaksi määrätään. Tämä henkilö voi olla kuka tahansa, jonka maistraatti katsoo sopivaksi tehtävään. Viranomaisen määräämä edunvalvoja päättää päämiehensä taloudellisista asioista ja niiden hoitamisesta.Edunvalvontavaltuutettu puolestaan voi hoitaa vain niitä asioita, jotka päämies on hänen hoitoonsa uskonut ja niissä rajoissa, jotka edunvalvontavaltakirjassa on määritelty.

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja.

Edunvalvontavaltakirja tehdään etukäteen kirjallisesti todistajien läsnäollessa ja sen tulee täyttää kaikki muotovaatimukset. Valtuuttajan on oltava valtuutusta laatiessaan oikeustoimikelpoinen. Valtuutuksen antajalla tulee olla kyky ymmärtää antamansa valtuutuksen merkitys. Asiakirja on päivättävä sekä allekirjoitettava. Valtakirjaan määritellään kaikki ne asiat, jotka valtuutetaan uskotun ihmisen hoidettavaksi eli tällöin määritellään valtuutetun kelpoisuuden rajat valtuuttajan asioiden hoitamisessa.

Miten valtuutus astuu voimaan?

Maistraatin on vahvistettava asiakirjassa oleva valtuutus, jota haetaan valtuuttajan kotikunnan maistraatista. Valtuutus voidaan vahvistaa vain siinä tapauksessa, että maistraatille on esitetty alkuperäinen valtakirja sekä lääkärintodistus tai muu selvitys siitä, että valtuuttaja on sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi tullut pääasiallisesti kykenemättömäksi huolehtimaan niistä asioista, joita valtuutus koskee.

Heräsikö kysymyksiä edunvalvontavaltuutuksesta? Laita ihmeessä sähköpostia tai soita rohkeasti.

author

Aittoniemi

Varatuomari Oikeustieteen lisensiaatti Auktorisoitu lakimies