logo
Lakiasiat mietityttävät?

Soita tänään

040 58 22 312

Huoltajuuskiista

Huoltajuuskiista

Huoltajuuskiistoissa suurin osa eroavista vanhemmista pystyy sopimaan lastensa asioista ilman lakimiesten apua. Tällöin tuloksena on yleensä toimiva yhteishuoltajuus, jolloin tapaamisoikeudet on sovittu yhteisesti ottamalla huomioon kummankin vanhemman näkökulmat. Mutta aina asiat eivät mene näin helposti eron tapahtuessa.

Huoltajuuskiistat syntyvät kun selviää, ettei ex-kumppani luovutakaan lapsia. Silloin alkaa likainen peli, jonka keinot eivät aina kestä päivänvaloa. Pelaajana voi olla nainen, mies tai jopa molemmat. Yksi harvoin nähty keino, on mennä turvakotiin vaikka tilanne ei sitä vaatisikaan. Tästä jää dokumentti, joka oikeudessa heikentää toisen vanhemman mahdollisuuksia tasaveroiseen huoltajuuteen. Jos oikeus määrää toiselle vanhemmista yksinhuoltajuuden, perusteena ovat yleensä esimerkiksi vanhempien tulehtuneet välit tai parisuhteessa koettu väkivalta.

Hyvin usein käytetään keinona, että jompikumpi vanhemmista kieltäytyy kokonaan puhumasta entisen puolisonsa kanssa ja hakee siten yksinhuoltajuutta. Tällöin yksinhuoltajuutta perustellaan sillä, että vanhemmat eivät pysty kommunikoimaan keskenään. Näissä oikeudenkäynneissä viestinnän mahdottomuutta pyritään näyttämään toteen esimerkiksi esittelemällä tylyjä tekstiviestejä tai sähköposteja.

Huoltajuuskiistat syntyvät kun:

– vanhemmat eivät ole keskusteluyhteydessä

– vanhemmilla on hyvin eriävät mielipiteet lapsen kasvatuksesta

– vanhempien konfliktia ei kyetä yrityksistä huolimatta sovittelemaan

– toinen vanhemmista on kykenemätön pitämään huolta lapsesta

– toinen vanhemmista ei pysty muun käytännön syyn takia osallistumaan lapsensa elämään

huoltajuuskiista

 

Huoltajuuskiistan sovittelu

Ihan jokaisessa huoltajuusriidassa tulisi aina katsoa lapsen etua. Tulisi päättää mikä ratkaisu on juuri tämän lapsen elämässä se kaikista paras. Huoltajuuskiistan sovittelussa pyritään siihen, että lapsi säilyttäisi mahdollisuuden ja oikeuden tavata kumpaakin vanhempaansa. Joten lapsen edun valvominen tulisi olla aina etusijalla päätettäessä lapsen asioista. Huoltajuuskiistan sovittelussa pyritään ratkaisemaan, miten tapaamiset tulevat onnistumaan toisen vanhemman kanssa ja tämä vaikuttaa siihen, kumman luokse lapsi määrätään asumaan. Päätettäessä huoltajuudesta katsotaan miten hyvin vanhemmat tulevat toimeen keskenään ja miten hyvin he pystyvät keskustelemaan lapsen asioista. Erilaiset kommunikaatiovaikeudet ja riitelyt vaikuttavat huoltajuuspäätöksiin. Hyvin riitaisille vanhemmille voidaan myös poikkeuksellisesti määrätä yhteishuoltajuus, jotta lapsi ei menetä yhteyttä toiseen vanhempaan.

Ota tarvittaessa yhteyttä Lakiasiaintoimisto Aittoniemeen, puh. 040 58 22 312. Tarjoamme huoltajuuskiistoihin liittyviä oikeudellisia palveluita.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

author

Aittoniemi

Varatuomari Oikeustieteen lisensiaatti Auktorisoitu lakimies