logo
Lakiasiat mietityttävät?

Soita tänään

040 58 22 312

Lakiosavaatimus

Lakiosavaatimus

Lain mukaan lakiosan määrä on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Rintaperillinen, ottolapsi sekä tämän jälkeläinen ovat oikeutettuja lakiosaan. Mikäli edellämainitut ovat kuolleet, oikeus lakiosaan siirtyy heidän jälkeläisiin.Otetaan muutama esimerkki. Jos vaikka vainajalla on kolme lasta, heidän perintöosansa ovat 1/3 jäämistöstä eli jäämistö jaetaan tasan kolmeen osaan heidän kesken. Vaikka vainaja olisi määrännyt testamentillaan jäämistönsä jollekin muulle henkilölle, olisi rintaperillisillä kuitenkin vähintään oikeus lakiosaansa. Lakiosan suuruus on puolet perintöosasta, eli tässä esimerkkitapauksessa jokaisen rintaperillisen osuus olisi 1/6 jäämistöstä.

Vaikka vainajalla olisi pätevä testamentti, rintaperillisillä on käytännössä aina oikeus lakiosaansa. Tästä huolimatta, rintaperillisten oikeus saada lakiosansa saattaa synnyttää riitatilanteita rintaperillisten sekä testamentin saajan välille. Näissä tapauksissa suosittelemme kääntymään osaavan lakimiehen puoleen, jotta säästytään turhilta kustannuksilta sekä riidoilta.

lakiosavaatimus

Lakiosan saamiseen perillisen tulee vedota testamentin tehottomuuteen ja ilmoittaa samalla oma lakiosavaatimus. Vaatimus tehdään testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muulla todistettavalla tavalla. Määräaika vaatimuksen tekemiselle on kuusi kuukautta laskettuna siitä päivämäärästä kun testamentti on annettu tiedoksi perillisille.

Jos perillinen on luopunut lakiosastaan vainajan kuoleman jälkeen, ei hän voi enää vedota testamentin tehottomuuteen. Luopuminen on pätevä silloin, kun perillinen on hyväksynyt testamentin vainajan vielä eläessä.

On myös mahdollista että tietyissä tilanteissa, perillinen on menettänyt oikeutensa lakiosaan. Nämä ovat määrätty testamentissa, vainaja on tehnyt perillisen perinnöttömäksi. Nämä kuitenkin ovat usein hyvin monimutkaisia tapauksia ja vaativat perusteelliset selvitykset, samalla ne herättävät aina monia uusia kysymyksiä.

Kaikissa lakiasioissa mitkä liittyvät testamenttiin, lakiosaan ja perinnönjakoon, älä epäröi kysyä neuvoa. Autan mielelläni.

author

Aittoniemi

Varatuomari Oikeustieteen lisensiaatti Auktorisoitu lakimies